Vandierendonck & VandierendonckVandierendonck & Vandierendonck

Vandierendonck&Vandierendonck

Oplossen schoorsteenproblemen

Veelal worden het functionele aspect en de technische voorzieningen bij schoorsteenkanalen onderschat. Om schoorsteenproblemen te voorkomen is het van ongekend belang dat de diameter, de hoogte en het materiaal en isolatie van het rookkanaal in overeenstemming zijn met het gebruik. Wanneer aan deze eisen niet is voldaan kan er te weinig trek zijn waardoor uw kachel/schouw/inbouwtoestel niet naar behoren werkt, kan er schoorsteenbrand ontstaan door roetaanslag en kan door onvoldoende isolatie en trek een koude brug ontstaan waarbij de rookgastemperatuur zo hoog oploopt met gevaar van ontploffing wanneer u het toestel opent of lucht toevoert.

Is er niet voldaan aan de correcte eisen en ondervindt u dat het rookkanaal niet naar behoren werkt, dan wordt door ons het probleem vastgesteld & overlopen we met u de mogelijke oplossingen zodat u opnieuw kunt genieten van een gezellig vuur en sfeervolle warmte.